Amazon Chime

最新版本 Chime 4.17.9059

Chime 4.17.9059

Amazon Chime 是一種通信服務,可以通過一個您可以信任的安全,易於使用的應用程序轉換在線會議。 Amazon Chime 無縫地在您的設備上工作,以便您可以保持連接。您可以使用 Amazon Chime 進行在線會議,視頻會議,電話,聊天,以及在組織內部和外部共享內容。 Amazon Chime 解放你從任何地方高效地工作.

Amazon Chime 使您的在線會議毫不費力。會議開始準時,他們很容易加入。會議呼叫您,只需點擊一下,您就可以加入或通知參與者您遲到。視覺花名冊顯示誰在會議中,誰遲到,並允許任何人靜音背景噪音。如果您丟失,自動重新連接您。清晰的音頻和高清視頻讓您專注於討論.

使用適用於 Android,iOS,Mac 和 Windows 的豐富易用的應用程序,隨時隨地開會。會議和聊天始終保持同步,您可以通過任何設備加入會議,並可隨時在設備之間無縫切換。即使是在會議中間。

使用一個應用程序來進行組織內部和外部的在線會議,視頻會議,聊天,屏幕共享和文件共享。您不需要在應用程序之間切換以進行協作。即時從聊天通話到通話,分享你的屏幕,甚至邀請更多的人,只需點擊或點擊,所有在同一個應用程序.

隨著 Amazon Chime,你可以放心,你安全地溝通。您的所有通訊都已加密,您的聊天記錄永遠不會存儲在您的設備上,您可以限制會議以驗證參與者。另外,Amazon Chime 可以設置為遵守貴公司的登錄政策。 Amazon Chime 是由亞馬遜網絡服務提供的服務,其中安全性是最高優先級.

注意:Amazon Chime 專業版可以免費試用 30 天,不需要信用卡。 30 天后,您可以繼續免費使用 Amazon Chime 基本版,只要您願意,或者您可以購買 Amazon Chime 訂閱.

ScreenShot

軟體資訊
檔案版本 Chime 4.17.9059

檔案名稱 Chime.4.17.9059.exe
檔案大小 49.2 MB
系統 Windows 10 64-bit
軟體類型 未分類
作者 Amazon Inc
官網 https://chime.aws/
更新日期 2019-01-10
更新日誌
Chime 4.17.9059 相關參考資料
Imo Messenger 1.2.20 - Download - Instalki.pl

v. 2.25.1 / Aktualizacja 10.01.2019. Amazon Chime. v. 4.17.9059 / Aktualizacja 10.01.2019. GG (Gadu-Gadu). v. 12.4.87.12085 / Aktualizacja 03.01.2019.

https://www.instalki.pl

Kadu 4.3 - Download - Instalki.pl

v. 2.25.1 / Aktualizacja 10.01.2019. Amazon Chime. v. 4.17.9059 / Aktualizacja 10.01.2019. GG (Gadu-Gadu). v. 12.4.87.12085 / Aktualizacja 03.01.2019.

https://www.instalki.pl

Download Amazon Chime 4.17.9059 no Baixe Fácil

Fazer o download do Amazon Chime 4.17.9059 online e totalmente grátis no Baixe Fácil.

https://baixefacil.com.br

Viesoftware: Amazon Chime 4.17.9059

4 小時前 - là một dịch vụ truyền thông biến đổi các cuộc họp trực tuyến với một ứng dụng an toàn , dễ sử dụng mà bạn có thể tin tưởng. Amazon Chime ...

http://viesoftware.blogspot.co

Amazon Chime 4.17.9059 - dobreprogramy

Amazon Chime to komunikator przeznaczony przede wszystkim dla firm, nastawiony na grupową komunikację i rozmowy z klientami. Wyróżnia się ...

https://www.dobreprogramy.pl

LINE 5.12.1.1857 - Download - Instalki.pl

v. 2.25.1 / Aktualizacja 10.01.2019. Amazon Chime. v. 4.17.9059 / Aktualizacja 10.01.2019. GG (Gadu-Gadu). v. 12.4.87.12085 / Aktualizacja 03.01.2019.

https://www.instalki.pl

GG (Gadu-Gadu) 12.4.87.12085 - Download - Instalki.pl

v. 2.25.1 / Aktualizacja 10.01.2019. Amazon Chime. v. 4.17.9059 / Aktualizacja 10.01.2019. GG (Gadu-Gadu). v. 12.4.87.12085 / Aktualizacja 03.01.2019.

https://www.instalki.pl

SteelSeries Siberia v2 Frost Blue 3.13.4 - Download - Instalki.pl

2. Syncovery 8.16d. 3. Sidify Music Converter Professional 1.3.8. 4. DiskDigger 1.20.9.2699. 5. IE Tab 12.1.9.1. 6. Caprine 2.25.1. 7. Amazon Chime 4.17.9059.

https://www.instalki.pl

Yahoo! Messenger 0.8.288 Download for Windows FileHorse.com

Yahoo Messenger is a free service that allows you to see when friends come online and to send them instant messages. It also can alert you to ...

https://www.filehorse.com