HitmanPro (32-bit)

最新版本 HitmanPro 3.7.3 Build 192 (32-bit)

HitmanPro 3.7.3 Build 192 (32-bit)

HitmanPro 3.7.3 Build 192 (32-bit)
HitmanPro 是第二個意見掃描儀,旨在將您的計算機從惡意軟件(病毒,特洛伊木馬,rootkits 等)感染您的計算機,儘管您採取了所有的安全措施(如防病毒軟件,防火牆等)。

HitmanPro 旨在與現有安全程序一起工作,沒有任何衝突。它可以快速掃描計算機(少於 5 分鐘),不會使計算機變慢(除了掃描的幾分鐘)。 HitmanPro 不需要安裝。它可以直接從 USB 閃存驅動器,CD / DVD,本地或網絡連接的硬盤上運行.HitmanPro 為您提供免費的第二個意見。它旨在檢查您的安全措施是否正常工作。如果沒有發現(我們真誠希望如此),那麼你將永遠不需要許可證。當發現病毒時,您將獲得免費的 30 天的許可證,以消除威脅.

BehaviouralScan
SurfRight 對惡意軟件文件進行了廣泛的研究,以確定惡意軟件的共同特徵(行為)。當 HitmanPro 客戶端掃描計算機中的病毒活動或具有惡意軟件特徵的可疑文件時,HitmanPro 客戶端會在其行為掃描中使用此研究.

Scan Cloud
對於被歸類為可疑文件,HitmanPro 客戶端向掃描雲發送請求確認這些文件確實是惡意的。掃描雲是由多台計算機組成的集群,駐留在 Internet 上。

Malware Removal
當掃描雲將文件歸類為惡意文件時,HitmanPro 客戶端將感染放入隔離區。各種技術確保所有感染完全消除,沒有誤報。

注意:無限制免費掃描和免費 30 天版本刪除檢測到的惡意軟件.

ScreenShot

軟體資訊
檔案版本 HitmanPro 3.7.3 Build 192 (32-bit)

檔案名稱 HitmanPro.exe
檔案大小 8.67 MB
系統 Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
軟體類型 未分類
作者 SurfRight
官網 http://www.surfright.nl/en/hitmanpro
更新日期 2013-03-28
更新日誌

What's new in this version:

- ADDED: Removal of child pornography images dropped by Urausy ransomware.
- ADDED: Detection of zero-day Urausy ransomware through forensic file clustering.
- ADDED: Kickstart hardening to protect HitmanPro processes from Winwebsec malware family.
- Use Kickstart against Disk Antivirus Professional, AVASoft Antivirus Professional or other rogue antiviruses.
- IMPROVED: Forensic file clustering speed.
- IMPROVED: Reduced memory usage during forensic file clustering.
- IMPROVED: Processing of registry key values.
- FIXED: On some BIOSes, when booting with Kickstart, Windows loader would hang with either frozen screen or blinking cursor.
- UPDATED: Kickstart Bootstrap loader 2.1.
- UPDATED: Embedded white lists.

HitmanPro 3.7.3 Build 192 (32-bit) 相關參考資料
HitmanPro 3.7.3 Build 192 (32-bit) Download for Windows Change ...

What's new in this version: - ADDED: Removal of child pornography images dropped by Urausy ransomware. - ADDED: Detection of zero-day Urausy ransomware through forensic file clustering. - ADDED: K...

http://www.filehorse.com

HitmanPro 3.7.3 Build 194 (32-bit) Download for Windows FileHorse ...

HitmanPro is a second opinion scanner, designed to rescue your computer from malware (viruses, trojans, rootkits, etc.) that have infected your computer despite all the security measures you have tak...

http://www.filehorse.com

Download phần mềm HitmanPro 3.7.3 Build 192 (32-bit) Phát hiện và ...

HitmanPro 3.7.3 Build 192 (32-bit) là phần mềm bảo mật giúp bạn phát hiện và loại bỏ adware, spyware, virus và các phần mềm độc hại khác bằng cách sử dụng phân tích rộng rãi hành vi và điện toán đám m...

http://download.phanmem.com

Download phần mềm HitmanPro 3.7.3 Build 194 (32-bit) Phát hiện và ...

HitmanPro 3.7.3 Build 194 (32-bit) hoạt động như một máy quét, bảo về máy tính của bạn khỏi adware, spyware, virus và các phần mềm độc hại. HitmanPro hoạt động dựa trên nguyên tắc phân tích rộng rãi h...

http://download.phanmem.com