QTranslate

最新版本 QTranslate 6.7.0

QTranslate 6.7.0

QTranslate 6.7.0
QTranslate 是一個免費的 Windows 翻譯。使用這個小工具,您只需選擇要翻譯的文本,然後按熱鍵(Ctrl + Q 在彈出窗口中顯示翻譯,或雙擊 Ctrl 在主窗口中顯示翻譯)。 QTranslate 也有能力說文本 Ctrl + E 並執行字典搜索 Ctrl + Shift + Q。此外,您可以打開主窗口並手動輸入文字。

支持以下翻譯服務:
Google 翻譯必應翻譯 Promt Babylon SDL FreeTranslation.com Yandex.Translate 有道百度 Naver QTranslate 功能:
任何支持文本選擇的應用程序中的文本翻譯語音識別圖像文本識別(OCR API 提供的 OCR.SPACE)文本到語音合成在線詞典搜索在離線搜索 XDXF 詞典拼寫檢查詞建議 / 自動完成翻譯歷史虛擬鍵盤ScreenShot

軟體資訊
檔案版本 QTranslate 6.7.0

檔案名稱 QTranslate.6.7.0.exe
檔案大小 968.82 KB
系統 Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
軟體類型 免費軟體
作者 QuestSoft
官網 http://quest-app.appspot.com/
更新日期 2018-09-01
更新日誌

What's new in this version:

New:
- Naver service API (Naver service was renamed to Papago)
- Marathi language
- Danish localization

Improved:
- Text recognition

Fixed:
- Yandex translates only short texts
- Microsoft service doesn't work in China (set Preferred Domain option to "cn")
- Options are not saved sometimes after user logoff

QTranslate 6.7.0 相關參考資料
QTranslate 6.7.0 免安裝中文版- 輕巧好用的線上翻譯軟體- 阿榮福利味 ...

輕巧好用的線上翻譯軟體- QTranslate,可以針對單字或者文章進行線上翻譯,自動偵測來源文字語言,先將要翻譯的文字反白,按下「Ctrl + Q」快速鍵進行翻譯, ...

https://www.azofreeware.com

QTranslate - Download

QTranslate 6.7.0. 01 September 2018 | 969 Kb | MD5: 33ec1f1dcf6e69ed99224c6c7087251f. Requirements: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10; Internet connection ...

https://quest-app.appspot.com

QTranslate 6.7.0 Download - TechSpot

Download QTranslate. QTranslate is a free translator for Windows (Windows 8/7/Vista/XP).

https://www.techspot.com

QTranslate 6.7.0 Download for Windows FileHorse.com

6 天前 - QTranslate is a free translator for Windows. With this small utility, you simply select the text you want to translate and then press the hot key ...

https://www.filehorse.com

QTranslate 6.7.0 多國語言免安裝版 - 軟體吧精品軟體免費下載

QTranslate 是一個輕量級的免費電子詞典,通過集成各大在線翻譯引擎實現便捷的實時翻譯。qtranslate幫助你更好地利用在線翻譯工具,目前支持google ...

https://soft8ware.com

QTranslate 6.7.0 - Neowin

5 天前 - QTranslate is a free translator for Windows ( XP3/Vista/7/ 8/10). With this small utility, you simply select the text you want to translate and then ...

https://www.neowin.net

全能在线语言翻译工具QTranslate 6.7.0 + Portable 中文绿色版- 大眼仔旭

QTranslate 6.7.0 中文绿色版由大眼仔旭(www.dayanzai.me)发布。在线语言翻译工具小编之前也给大家推荐过Lingoes 和 Ace Translator,但是今天小 ...

http://www.dayanzai.me

QTranslate 6.7.0 多引擎实时在线翻译中文便携版-NoCmd

5 天前 - QTranslate 是一款优秀的全语种多引擎实时在线翻译软件,目前 ...

https://www.nocmd.com

Download QTranslate 6.7.0 - Dịch thuật ,tra cứu từ điển hiệu quả -tai

QTranslate giúp đỡ người dùng chuyển đổi qua lại rất nhanh chóng và dễ dàng giữa nhiều ngôn ngữ. Chương trình này hỗ trợ dịch văn bản- Thủ thuật ...

http://taimienphi.vn

Download QTranslate 6.7.0 - Softpedia

6 天前 - Free Download QTranslate 6.7.0 - Use Internet translation services to translate your text to any language in the world and listen to the ...

https://www.softpedia.com