SMPlayer Portable (64-bit)

最新版本 SMPlayer Portable 18.2.0.0 (64-bit)

SMPlayer Portable 18.2.0.0 (64-bit)

SMPlayer Portable 64 位是 Windows 和 Linux 的免費媒體播放器,內置編解碼器,可以播放幾乎所有的視頻和音頻格式。它不需要任何外部編解碼器。只需安裝 SMPlayer,就可以播放所有格式,而無需查找和安裝編解碼器包.

SMPlayer 最有趣的功能之一:它可以記住所有播放的文件的設置。所以,你開始看電影,但你必須離開... 不要擔心,當你再次打開該電影時,它將恢復在你離開它的同一點,並以相同的設置:音軌,字幕,音量...

SMPlayer 是獲獎的 MPlayer 的圖形用戶界面(GUI),它能夠播放幾乎所有已知的視頻和音頻格式。但除了提供 MPlayer 的最常見和有用的選項,下載 SMPlayer 便攜式添加其他有趣的功能,如播放 Youtube 視頻或下載字幕的可能性.

SMPlayer 便攜式是一個特殊的版本,不需要安裝。您只需要將軟件包解壓縮到您的文檔文件夾,桌面上,然後雙擊 smplayer.exe 即可運行播放器.

注意:您可以將 SMPlayer 文件夾複製到外部驅動器並運行在不同的計算機上。便攜包裝在 7z 檔案中。您可以使用 7 -Zip 或其他支持 7z.

的文件存檔器打開 7z 文件

ScreenShot

軟體資訊
檔案版本 SMPlayer Portable 18.2.0.0 (64-bit)
檔案名稱 smplayer-portable-18.2.0.0-x64.7z
檔案大小 33.88 MB
系統 Windows XP64 / Vista64 / Windows 7 64 / Windows 8 64 / Windows 10 64
軟體類型 開源軟體
作者 Ricardo Villalba
官網 http://smplayer.sourceforge.net/en/download-smplayer-portable
更新日期 2018-01-25
更新日誌

What's new in this version:

- Now it's possible to use a priority list of preferred languages for the audio and subtitles
- Now there's support for YouTube playlists. In the playlist window, click in the Load/save icon, select "Load playlist from URL" and paste the URL of the YouTube playlist

SMPlayer Portable 18.2.0.0 (64-bit) 相關參考資料
Download SMPlayer - FossHub

Download SMPlayer Windows 64 bit - 39.41 MB | version: 18.2.0 | File Signatures. Download SMPlayer Windows 32 bit (portable) - 32.79 MB | version: 18.2.0 | File Signatures. Download SMPlayer Windows 6...

https://www.fosshub.com

Download SMPlayer 18.2.0 + Portable - Phần mềm nghe nhạc, xem phim ...

SMPlayer - Trình chơi nhạc, xem phim (media player) miễn phí cho Windows và Linux với tích hợp các codec, bạn có thể chơi các video Youtube, tìm kiếm và tải phụ đề, và bao gồm các tính năng khác như m...

http://vforum.vn

SMPlayer - Browse SMPlayer18.2.0 at SourceForge.net

2 天前 - MD5SUMS.txt, < 13 hours ago, 308 Bytes. 1 · smplayer-portable-18.2.0.0-x64.7z, 2018-01-24, 35.5 MB. 1 · smplayer-portable-18.2.0.0.7z, 2018-01-24, 34.4 MB. 1 · smplayer...

https://sourceforge.net

SMPlayer - Download the latest version of SMPlayer. Official site.

Alternative packages. smplayer-18.2.0-x64.exe (package for Windows 64-bit) SMPlayer Portable (portable version for Windows) If you wish you can also try the development version.

https://www.smplayer.info

SMPlayer 18.1.0 免安裝中文版- 多功能影音播放器- 就是酷資訊網

5 天前 - 【軟體版本】:18.1.0 Portable 【軟體官網】:http://smplayer.sourceforge.net/ 【軟體介紹】:. SMPlayer 是一個適用於Windows 和Linux 的免費媒體播放器,其帶有內建的解碼器;還可以播放和下載Youtube 影片,搜尋和下載字幕;及包括其他功能,像是縮圖產生器、 ... SMPlayer 64 位元免安裝中文版(Se...

http://blog.just-cool.net

SMPlayer Portable 17.1.0.0 (64-bit) Download for Windows FileHorse ...

SMPlayer Portable 64-bit is a free media player for Windows and Linux with built-in codecs that can play virtually all video and audio formats. It doesn't need any external codecs. Just install S...

http://www.filehorse.com

SMPlayer Portable 18.2.0 - Download - COMPUTER BILD

Praktisch: Diese portable Programmversion des „SMPlayer“ lässt sich ohne Installation auf jedem PC oder Notebook starten, beispielsweise direkt von einem ... Screenshot 1 - SMPlayer Portable .... Mit ...

http://www.computerbild.de

SMPlayer Portable 18.2.0.0 (32-bit) Download for Windows FileHorse ...

4 分鐘前 - SMPlayer Portable is a free media player for Windows and Linux with built-in codecs that can play virtually all video and audio formats. It doesn't need any external codecs. Just install ...

https://www.filehorse.com

SMPlayer Portable 18.2.0.0 (64-bit) Download for Windows FileHorse ...

SMPlayer Portable 64-bit is a free media player for Windows and Linux with built-in codecs that can play virtually all video and audio formats. It doesn't need any external codecs. Just install SM...

https://www.filehorse.com

SMPlayer Portable | PortableApps.com - Portable software for USB ...

SMPlayer Portable is the popular SMPlayer packaged with a PortableApps.com Launcher as a portable app, so you can take your video player with you. It has all the same great features as SMPlayer includ...

https://portableapps.com