Viber for Windows

最新版本 SAM DJ 2018.2 (64-bit)

SAM DJ 2018.2 (64-bit)

SAM DJ 2018.2 (64-bit)
Viber for Windows 允許您發送免費短信,並在任何設備和網絡,在任何國家的任何其他 Viber 用戶免費電話!

Vib 同步您的聯繫人,消息和通話記錄與您的移動設備,所以你可以開始在 Viber 移動應用程序的談話並繼續從您的 PC 的舒適。現在從 FileHorse 下載 PC 的 Viber 離線安裝程序,輸入您的電話號碼,並開始與您的朋友連接。很棒的貼紙!
所有從你的手機貼紙,現在在你的桌面上。只需點擊,同步並發送。下載適用於 PC 的 Viber Offline Installer 安裝程序!

公共帳號
關注您關注的企業和品牌,並關注他們的帳戶以獲取他們共享的獨家內容.

Viber 功能:
最佳質量的高清語音通話視頻通話文本,照片和貼紙消息完全同步您的手機和 Windows 傳輸設備之間正在進行的通話注意:必須先在手機上安裝 Viber.

也可用:下載 Viber for Mac

ScreenShot

軟體資訊
檔案版本 SAM DJ 2018.2 (64-bit)

檔案名稱 samdj-fb-x64.exe
檔案大小 23.7 MB
系統 Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
軟體類型 免費軟體
作者 Viber Media Inc
官網 http://www.viber.com/products/windows/
更新日期 2018-03-07
更新日誌

What's new in this version:

SAM DJ 2018.2 (64-bit)
- Change log not available for this version

SAM DJ 2017.11 (64-bit)
- Change log not available for this version

SAM DJ 2017.9 (64-bit)
- Record DJ sets to Ogg Vorbis format. See SAM->Player->Recording in main menu

SAM DJ 2017.7 (64-bit)
- Added support for additional PCM WAV formats (24bit, 32bit, 64bit in IEEE_FLOAT and PCM)

SAM DJ 2017.6 (64-bit)
- Database export to CSV. Use /EXPORT parameter or Export command from Program Files
- Database import from pevious CSV export. Use /IMPORT parameter or Import command from Program Files
- Updated database structure for FireBird and MySQL to be more consistent across databases

SAM DJ 2017.5 (64-bit)
- Updated Help links to new Help Center location
- Fixed some images not loading for Amazon Album Cover search
- Fixed SAM DJ pre-release timeout issue

SAM DJ 2018.2 (64-bit) 相關參考資料
SAM Broadcaster PRO 2018.2 (32-bit) | | Entrepreneur 360

4 小時前 - SAM Broadcaster PRO is the complete on-line radio resolution! Get started your web radio occupation now – skilled high quality at a fragment of the cost. Sign.

https://entrepreneur360.info

SAM Broadcaster PRO 2018.2 (64-bit) | | Entrepreneur 360

4 小時前 - SAM Broadcaster PRO 64-bit is the complete on-line radio resolution! Get started your web radio occupation now – skilled high quality at a fragment of the fee.

https://entrepreneur360.info

SAM Broadcaster PRO 2018.2 (64-bit) – ایده پردازان: خرید هاست، خرید ...

3 小時前 - SAM Broadcaster PRO 64-bit is your complete online radio solution! Start your internet radio career now – professional quality at a fraction of the price. Join 200,000 radio stations in 150 c...

http://iranwebsazan.org

SAM DJ 2018.2 (32-bit) | | Entrepreneur 360

4 小時前 - SAM DJ is an absolutely featured, skilled DJ gadget for Home windows PC designed to satisfy the desires of even essentially the most hard cell DJs! If you're.

https://entrepreneur360.info

SAM DJ 2018.2 (64-bit) | | Entrepreneur 360

4 小時前 - SAM DJ 64bit is a completely featured, skilled DJ device for Home windows PC designed to satisfy the desires of even probably the most hard cell DJs! In case.

https://entrepreneur360.info

SAM DJ 2018.2 (64-bit) – ایده پردازان: خرید هاست، خرید سرور مجازی و ...

3 小時前 - SAM DJ 64bit is a fully featured, professional DJ system for Windows PC designed to meet the needs of even the most demanding mobile DJs! If you are serious about your music, then SAM DJ is f...

http://iranwebsazan.org

SAM DJ Download - Softpedia

Free Download SAM DJ 2018.2 - Professional DJ application that allows all those who are serious about making and playing music to turn their compute...

http://www.softpedia.com

Viesoftware: SAM Broadcaster PRO 2018.2 (64-bit)

1 小時前 - SAM Broadcaster PRO 64-bit là giải pháp phát thanh trực tuyến hoàn chỉnh của bạn! Bắt đầu sự nghiệp phát thanh trực tuyến của bạn ngay bây giờ - chất lượng chuyên nghiệp với một phần nhỏ của ...

http://viesoftware.blogspot.co

Viesoftware: SAM DJ 2018.2 (32-bit)

1 小時前 - SAM DJ là một hệ thống DJ chuyên nghiệp , đầy đủ tính năng cho Windows PC được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các DJ hàng đầu về thiết bị di động đòi hỏi nhiều nhất! Nếu bạn nghiêm túc về âm...

http://viesoftware.blogspot.co

Viesoftware: SAM DJ 2018.2 (64-bit)

1 小時前 - SAM DJ 64bit là một hệ thống DJ chuyên nghiệp , đầy đủ tính năng dành cho Windows PC được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các DJ di động yêu cầu cao nhất! Nếu bạn nghiêm túc về âm nhạc của mì...

http://viesoftware.blogspot.co