WhatsApp for Windows (64-bit)

最新版本 MP4 Player 3.35.7

MP4 Player 3.35.7

MP4 Player 3.35.7
官方 WhatsApp for Windows  64 位桌面應用程序允許您隨時隨地保持聯繫 - 無論您的手機還是家中的電腦或工作。從桌面 Windows PC 發送免費的消息!該應用程序本身與 WhatsApp Web 非常相似,它可以作為手機的一個擴展:該應用程序可以反映移動設備上的對話和消息.

適用於 Windows 10,8 和 7 的 PC 脫機安裝程序的 WhatsApp 可以與同步您的移動設備。由於該應用在桌面上本地運行,因此您將能夠支持本機桌面通知和更好的鍵盤快捷鍵。當 WhatsApp 去年終於獲得了語音通話功能的時候,只剩下一個問題:我們什麼時候才能看視頻?好吧,現在它正在進行中.

就像 WhatsApp Web 一樣,新的桌面應用程序可以讓你的朋友和家人留言,而你的手機留在你的口袋裡。 WhatsApp 必須安裝在您的手機上,以便您可以在 PC 上使用 WhatsApp 64 位。 WhatsApp 只支持 64 位版本的 Windows。下載 WhatsApp 離線安裝程序安裝程序的 PC!

注意:WhatsApp 必須以前安裝在手機上.

也可用:下載 WhatsApp 的 Mac 和 WhatsApp 的 Web.

ScreenShot

軟體資訊
檔案版本 MP4 Player 3.35.7

檔案名稱 mp4-player-setup.exe
檔案大小 16.89 MB
系統 Windows 7 64 / Windows 8 64 / Windows 10 64
軟體類型 免費軟體
作者 WhatsApp Inc.
官網 https://www.whatsapp.com/download/
更新日期 2020-08-29
更新日誌
MP4 Player 3.35.7 相關參考資料
Download MP4 Converter 3.35.7 - Softpedia

Single-User License with free minor upgrades (works with MP4 Converter + MP4 Downloader + MP4 Player); Updated: August 28, 2020; platform: Windows All.

https://www.softpedia.com

Download MP4 Player - Phần mềm xem phim MP4 chất lượng ...

MP4 Player là trình xem video MP4 với chất lượng hình ảnh âm thanh sống động với chế độ điều khiển linh hoạt, chế độ xem toàn màn hìn- ...

https://taimienphi.vn

Download MP4 Player 3.35.7 - Softpedia

Download MP4 Player - Play your favorite MP4, FLV and WebM video files in full screen or fit to window view, which you can zoom in for 0.5x, 1x or 2x with this ...

https://www.softpedia.com

Multimedia - Video - Video Players Downloads - Softpedia

MP4 Player 3.35.7. Play your favorite MP4, FLV and WebM video files in full screen or fit to window view, which you c... Aug 28th 2020, 18:24 GMT. Windows All.

https://www.softpedia.com

Multimedia - Video Downloads - Softpedia

MP4 Player 3.35.7. Play your favorite MP4, FLV and WebM video files in full screen or fit to window view, which you c... Aug 28th 2020, 18:24 GMT. Windows All.

https://www.softpedia.com

[下載] KMPlayer 影音播放器v2020.05.15 繁體中文版! – 重灌 ...

... 常見的codec,而且軟體輕巧,比起微軟的Windows Media Player還輕巧, ... [Mac] MPlayerX 影音播放器(輕量級,支援rm, rmvb, mp4, wmv.

https://briian.com

[免費] GOM Player 影音播放軟體v2.3.52 繁體中文版(比 ...

可支援包括AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV… 在內的各種常見的影音格式,幾乎一套軟體就可以播放VCD、DVD 與常見的各種影片檔格式。 使用 ...

https://briian.com

下載MP4 Player 3.35.2 – Vessoft

MP4 Player –支持不同格式的媒體播放器。該軟件可讓您整理音樂庫並查看字幕。

https://lzh.vessoft.com

官方下载:VLC media player,最棒的开源播放器- VideoLAN

簡單、快速且強大. 播放任何東西- 檔案、光碟、網路攝影機、裝置和串流。 可播放大多數影音檔,無需安裝編解碼器套件- MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, ...

https://www.videolan.org